Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Mateřská škola

Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

                     Mateřská škola "Čtyřlístek"

                                 Základní údaje mateřské školy

Adresa: Mateřská škola"Čtyřlístek"

                Nezvalova 388

                Novosedlice

                417 31

Telefon: 417 539538

E-mail: ms.novosedlice@quick.cz

IČO: 70971323

Zřizovatel: Obec Novosedlice

                     Trnovanská 208/16

                      Novosedlice

                      417 31

Ředitelka MŠ: Hynková Radka

 

 

 

Vnitřní řád mateřské školy..

1. Provozní doba mateřské školy : 6.00 - 16.00 hodin

- děti přicházejí do mateřské školy do 8.00 hodin po předchozí dohodě lze děti přivést i později

2. Příchod a odchod dětí z MŠ

- příchod do mateřské školy - děti doprovází rodiče ( zmocněné osoby) - bezpečnost dětí a změny zdravotního stavu

- odchod z mateřské školy - děti si vyzvedávají rodiče nebo zmocněné osoby, na telefonické volání nebude brán zřetel

3. Děti se scházejí

- ve třídě Žabiček do 7.00 hodin, od 15.00 hodin se rozcházejí ze třídy Berušek

- po obědě se děti vyzvedávají ve 12.00 hodin

- odpoledne se děti vyzvedávají ve 14.30 - 16.00 hodin

- po předchozí dohodě lze děti vyzvednout kdykoli během dne

4. Rodiče přivedou dítě do mateřské školy

- čisté a oblečené tak, aby se mohlo pokud možno samostatně svléknout a obléknout

- dítě má mít v mateřské škole oblečení pro pobyt ve třídě i venku a náhradní olečení na převlečení

- na spaní mají děti mít pyžamo, předškolní děti nespí

- veškeré věci mají mít děti označené

5. Stravování

- vyúčtování stravného se provádí vždy na začátku následujícího měsíce

- stravné se platí vždy druhý čtvrtek od 12.00 - 16.00 hodin v kanceláři mateřské školy, rodiče jsou povinni zaplatit i případě, že jejich dítě není tento den v mateřské škole

6. Úplata ze předškolní vzdělávání

- úplata za předškolní vzdělávání je upravena podle zákona 564/2004 Sb.,§ 123 a vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání v § 6 odst. 1-6, a vnitřní směrnice

- předškolním dětem je vzdělávání poskytnuto zdarma a to i dětem s odkladem školní docházky

- úplata v naší mateřské škole činí 160,-Kč , platí se vždy za stávající měsíc

- úplatu platí zákonní zástupci ve stejném termínu jako stravné

7. Spolupráce

- s rodiči

- s obcí

- se ZŠ Novosedlice

- s ostatními partnery, sponzory, ČŠI, PPP v Teplicích, divadelními spolky apod

8. Požadavky, problémy, připomínky a nápady

- podněty od rodičů lze vždy projednávat s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkami na třídách

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám. Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je v rukou nás všech. Správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist